ติดต่อ

หน่วยวิจัยและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเรียนรู้และการจัดการความรู้
คณะศึกษาศาสตร์
Pitchayabundit College
171/2 Moo.2 Nong Bua, Muang District Nong Bua Lamphu, 39000

e-mail : chalard.c@msu.ac.th