อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมชุมชนภาคอีสาน” วันที่ 22-23 กรกฎาคม

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมชุมชนภาคอีสาน” วันที่ 22-23 กรกฎาคม

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.

Leave a Reply