อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมชุมชนภาคอีสาน” 5 – 6 กรกฎาคม 2553

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมชุมชนภาคอีสาน” วันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2553

ภาพกิจกรรม

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.

Leave a Reply