สอบถามเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงินและผ่อนชำระหนี้คิดดอกเบี้ยเท่าไร 2024

สัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระคืออะไร

สัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระ คือใบสัญญายืมเงิน ที่ผู้กู้เงินเต็มใจที่จะสมัครกู้เงิน จากผู้ให้กู้ยืมเงิน  โดยทั้งสองฝ่าย ได้ทำสัญญาเงินกู้ และผู้ให้กู้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงิน  โดย สัญญากู้ยืมเงินและผ่อนชำระหนี้ นั้น เป็นสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระ โดยการทำสัญญาผ่อนชําระหนี้เป็นงวดๆ เพราะในเรื่องของการเงิน ที่ไม่เข้าใครออกใคร หากเมื่อจำเป็นต้องใช้เงิน ขัดสนเรื่องเงินทอง สัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระ นั้นจึงเป็นที่พึ่งพาให้กับใครหลาย ๆ คนที่ต้องการแหล่งเงินกู้ยืม เพราะว่าก็ไม่สามารถที่จะยืมเงินจากญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูง หรือแม้คน

รู้จักได้  จึงทำให้ต้องพึ่งการกู้ยืมเงินจากคนที่ไม่รู้จัก หรือสถาบันการเงิน หรือแหล่งเงินทุนที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน โดยการทำ สัญญาเงินยืม หรือ สัญญาผ่อนชำระหนี้ และเป็นสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระที่หลาย ๆ คนมักจะคุ้นชินกับมันนั่นเอง 

รายละเอียดสำคัญในสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระ

ในปี 2024 หากเราขัดสนเงินทอง แล้วไม่สามารถที่จะพึ่งพาใครได้ แม้กระทั่งพ่อแม่พี่น้อง หรือเพื่อนฝูง และมีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินด่วน เงินฉุกเฉิน จึงจำเป็นต้องยืมเงินจากคนที่ไม่รู้จัก สถาบันการเงินหรือแหล่งเงินทุนที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน แล้วต้องทำสัญญา เพื่อการกู้ยืมเงินโดยเป็น สัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระ สิ่งสำคัญก็คือต้องเป็นสัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมาย ซึ่งจะทำให้ สัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระนั้นเป็นหลักฐานสำคัญในการกู้ยืมเงินของทั้งสองฝ่าย โดยสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระนั้น ควรมีรายละเอียด ที่สำคัญก็คือ ระบุวันที่และสถานที่ให้กู้ยืม ชื่อที่อยู่เบอร์โทรและสถานที่ติดต่อที่สะดวกของผู้กู้และผู้ให้กู้ และรายละเอียดการให้กู้ยืมเงิน จำนวนเงินที่ให้กู้ยืมเงิน  ระยะเวลาในการผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย และลายเซ็นของทั้งผู้กู้ ผู้ให้กู้ และพยาน ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ นี้จะเป็นหลักฐานสำคัญในการกู้ยืมเงินได้

ความสำคัญของสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระ

สัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระมีความสำคัญอย่างไรสำหรับผู้กู้ และผู้ให้กู้ยืม ในปี 2567ไม่ว่าเราจะไปกู้ยืมเงินจากคนที่ไม่รู้จัก หรือสถาบันการเงิน หรือแหล่งเงินกู้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินก็ตาม จำเป็นจะต้องทำสัญญาทั้งสองฝ่าย เพื่อสัญญาว่าจะจ่ายคืนหรือชำระให้ตามสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเงินทางออนไลน์ก็ตาม ก็มักจะต้องสัญญาเงินยืม เพราะถือว่าสัญญามีความสำคัญ และมีผลต่อทางกฎหมาย หากวันใดวันหนึ่งผู้กู้ไม่ชำระหนี้ขึ้นมา ผู้ให้กู้ก็สามารถที่จะฟ้องร้องเอาผิดตามกฎหมายได้ และกลับกัน หากผู้ให้กู้ยืมไม่ทำตามสัญญา ผู้กู้ยืมเงินก็สามารถที่จะฟ้องร้องคืนได้เช่นกัน ดังนั้น การทำสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระในการกู้เงินจึงมีความสำคัญทั้งสองฝ่าย

Scroll to Top