สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2567

สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2567

สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า-พ่อค้าใหม่ล่าสุดในปี 2024
เงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้
ดอกเบี้ย
สูงสุด 12% ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 200,000 บาท
ระยะผ่อน
สูงสุด 120 เดือน

รายละเอียดสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2567

หลังจากโควิดระบาด 2567  มีหลายคนที่ได้รับผลกระทบจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ และคนที่ตกงาน ไม่มีงานทำ และหันมาประกอบอาชีพอิสระกันมากขึ้น จึงทำให้ออมสินได้ออกสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2567 ภายใต้โครงการ ออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ โดยเป็นสินเชื่อสำหรับแม่ค้า  สินเชื่ออาชีพอิสระออมสิน โดยมีจุดเด่นเพื่อให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า โดยให้วงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 200,000 บาท ส่วนระยะเวลาผ่อน วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 36 งวด  วงเงินกู้ 50,000 บาทขึ้นไปไม่เกิน 100,000 บาท ระยะเวลาผ่อน ไม่เกิน 60 งวด

และวงเงินเกิน100,000 บาทแต่ไม่เกิน 200,000 บาท ระยะเวลาผ่อนสูงสุดไม่เกิน 96 งวด สำหรับสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2567 นี้ ก็จะเป็นการช่วยเหลือให้สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้าพ่อค้าและหลาย ๆ คน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดได้มีเงินทุนหมุนเวียนสร้างงาน สร้างอาชีพต่อไป 

รายละเอียดการสมัครสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2567

สำหรับใครที่ต้องการสมัครสินเชื่อออมสิน เพื่อกู้เงินค้าขายไปดูกันว่าสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2567 มีรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครอะไรบ้าง ซึ่งสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2567 เรียกได้ว่าเป็นสินเชื่อนาโนพ่อค้าแม่ค้า โดยผู้สมัคร 2024 นั้น ต้องเป็นผู้ประกอบการรายย่อย ประกอบอาชีพอิสระ อายุ 20 ปีขึ้นไป และสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2567นั้น ผู้สมัครต้องมีสถานที่ประกอบการตลอดจนที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกและแน่นอน เปิดบัญชีเงินฝากของธนาคารที่ยื่นกู้ และไม่เป็นลูกจ้าพนักงานของธนาคาร ส่วนการอนุมัตินั้นเป็นไปตามการพิจารณาของธนาคารและสำหรับอาชีพอิสระเช็คผลอนุมัติสินเชื่อออมสิน 10000 บาทนั้นสามารถเช็คได้จากออนไลน์ หรือสอบถามโดยตรงที่สำนักงานสาขาที่ยื่นกู้

สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2567 ออนไลน์ผ่านแอป MyMo

และเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีมาก ๆ สำหรับสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2567 เพราะธนาคารออมสิน คาดว่าจะปรับรูปแบบการพิจารณาสินเชื่อออมสินปี 65 ในช่วงครึ่งหลังปี 2567 เป็นแบบ Digital Lending ให้กู้ผ่านแอป MyMo โดยไม่ต้องยื่นรายได้ หรือเงินเดือนเพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อ โดยเฉพาะสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2567  สินเชื่ออาชีพอิสระออมสิน หรือ สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า ที่ประกอบอาชีพอิสระ หาบแร่แผงลอย ได้เข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น โดยเกณฑ์สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2567ในการพิจารณาสินเชื่อนั้นจะดูจากอาชีพ และประวัติการชำระเงิน ตลอดจนข้อมูลบิลค่าน้ำค่าไฟ และเครดิตบูโร โดยให้วงเงินกู้ไม่เกิน 30,000 บาท โดยอัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยคาดว่าจะเริ่มโครงการสินเชื่ออาชีพอิสระออมสินนี้ได้ในเดือน พ.ย. 2567 นี้ พ่อค้าแม่ขายต้องเตรียมเฮและติดตามข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

ยืมเงินทรูมูฟเอชมาพร้อมกับบริการที่รวดเร็ว
เงินเดือน
ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นลูกค้าทรูมูฟ เอช รายเดือน)
ดอกเบี้ย
สูงสุด 24% ต่อปี
วงเงิน
สูงสุด 10,000 บาท
ระยะผ่อน
สูงสุด 5 เดือน
ยืมเงินดีแทคที่ใช้เวลาได้นานก็ได้รับเงิน
เงินเดือน
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย (แต่มีค่าธรรมเนียมการยืมอยู่ที่ 2-8 บาท)
วงเงิน
สูงสุด 130 บาท
ระยะผ่อน
ไม่กำหนดระยะผ่อน
Scroll to Top